• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

ПОЗИЦИЯ НА БАИТ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Комисия по Пазарна конкуренция на БАИТ изготви становище по последните промени на ЗОП, приети от Народното събрание на 24 юни 2010 г. Позицията на БАИТ е изпратена до медиите и до браншовите организации, с които си сътрудничи асоциацията.

Още БАИТ Новини