• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Позицията на БАИТ по Зелената книга на Европейската комисия в Брюксел – 05.07.2007г

Позиция на БАИТ в Брюксел

БАИТ ПРЕДСТАВЯ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО ЗЕЛЕНАТА КНИГА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛ
 
Председателят на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) Боян Бойчев ще се срещне на 5 юли2007 г., четвъртък с еврокомисаря по защитата на потребителите Меглена Кунева в Брюксел.
 
Посещението на г-н Бойчев в Брюксел е първото след избирането му за председател на БАИТ. Основна цел на срещата му ще бъде да запознае еврокомисаря Меглена Кунева с позицията на най-голямата браншова асоциация в сферата на информационните и комуникационни технологии у нас по обсъждания в т.нар. Зелена книга на Европейската комисия преглед на потребителските права и по-конкретно дали правилата за търговия да покриват в бъдеще потребителските стоки и услуги с дигитално съдържание.
 
Категоричното становище на БАИТ и представляваните от асоциацията водещи ИКТ фирми е, че сегашното третиране на продуктите и услугите с дигитално съдържание не трябва да се променя и действието на Директива 99/44/ЕС не бива да се разпростира и върху тях.
 
Разширяването на действието на тази директива ще повлияе негативно върху развитието на софтуерната индустрия, особено в малките и средни предприятия в България, които разработват програмни продукти и извършват обработка на данни. Приложението на директивата ще постави и българските, и европейските производители на софтуер и данни в неравностойно положение спрямо техните конкуренти от Америка, Азия и други региони, където законодателството не предвижда такава отговорност.
 
Това ще доведе до масово пререгистриране на българските и европейски компании в други държави, като по този начин този динамично развиващ се и в частност за България – изключително важен сектор, ще бъде изнесен извън територията на ЕС.
 
Разширяването на действието на директивата много сериозно ще ощети и потребителите, тъй като ще предизвика значително повишаване цените на софтуера, от една страна, и от друга – ще ограничи разнообразието на предлаганите програмни продукти.
 
Същевременно няма реална потребност от разширяване на действието на директивата, защото действащото и към момента европейско и местно законодателство предоставя необходимите гаранции на потребителите на „софтуер и данни”, като лицензионните споразумения с крайните потребители им осигуряват по-стриктни гаранции за защита на техните интереси от тези, които би им осигурило приложението на Директива 99/44/ЕС.
 
По всички тези и други възражения БАИТ е подготвил подробно обоснован официален документ, който е изпратен до Европейската комисия – Генерална дирекция „Защита на здравето и потребителите”. Документът ще бъде връчен лично и от председателя на БАИТ Боян Бойчев на еврокомисаря Меглена Кунева.
 
В него се изразява категоричното становище на БАИТ, че не съществува реална потребност от разширяване на обхвата на директивата върху софтуера и дигиталното съдържание и подобен акт би навредил на интересите и на производителите на такива продукти и услуги в България, и ЕС и на техните потребители.
 
Този проблем бе поставен за обсъждане и на проведената на 22 юни т.г. среща на БАИТ с български депутати в Европейския парламент.

Още БАИТ Новини