• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Правила за издаване на референции на компании, които не са членове на БАИТ

1.  Процедурата изисква 7 работни дни за проверка, подготовка и предложение към УС на БАИТ за одобрение.

2.  Предоставя се кратка анотация /до 300 думи/ за дейността на компанията, с адрес и лице за контакт.

3.  Компанията предоставя анотация /до 300 думи/ на продукта/решението.

4.  Компанията предоставя работна версия на референцията.

5.  Материалите по т. 2,3 и 4 се предоставят заедно с искането за референция.

Още БАИТ Новини