• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Предизборни анонси към бранша

15 април 2005
 
Предизборни анонси към бранша
 
Изглежда, че с наближаването на изборите партиите все по-ясно осъзнават необходимостта ИТ да се превърнат в основен приоритет на държавата и обществото. Най-прекият път към това е бързото насищане на българските домове с компютри. Ето защо БАИТ от години предлага да се въведат данъчни облекчения при покупка на домашен компютър.
 
Тъй като първоначалният вариант на предложението изправя финансистите пред някои проблеми, БАИТ подготвя още два варианта, които ще изискват минимални изменения на действащата законова уредба. Според първия работодателите се насърчават да купуват компютри за свои служители, като покупката се признава за присъщо необходим разход. Служителите изплащат чрез удръжки от заплатата само необложената с ДДС стойност на компютрите, като на практика “спестяват” 20-те процента данък.
 
Ползата за държавата е поне двойна. Първо, инициативата “Компютър вкъщи” ще изведе доста фирми от сенчестата икономика. И второ, по данни на “Интел” закупените по подобен начин компютри водят след себе си допълнителни облагаеми разходи за приложения, периферия и Интернет.
 
Най-голяма обаче е печалбата от повишената конкурентоспособност на хора и фирми и от ускореното развитие на икономиката като цяло.

 

Още БАИТ Новини