• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Предстои BAIT WEEK 2011

Темата: „Реалните инструменти на е-управлението – ролята и мястото на ИКТ бранша в осъществяване на работещо е-правителство”. 15.06.2011г., Хотел „Шератон”

С Решение на УС от 11.05.2011 г. започна работата по организацията и провеждането на продължението на BAIT WEEK 2011. Събитието ще се състои на 15.06.2011г. в Хотел „Шератон” под формата на среща-дискусия на тема: „Реалните инструменти на е-управлението – ролята и мястото на ИКТ бранша в осъществяване на работещо е-правителство”.

Целта на публичната дискусията между представителите на държавната администрация и ИКТ бизнеса е да се определят механизмите и конкретните стъпки за създаването на работещо е-управление, пътната карта за реализацията му и бюджетното обезпечаване. Да се обсъдят възможностите за стартиране на ОП „Информационно общество” и пътищата за подобряване на координацията между администрацията и бизнеса.

За дискусия по тези въпроси са поканени г-н Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите, г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, както и висши представители на МВР, МП, МРРБ, големи общини и областни администрации.

Активното ви участие в събитието ще помогне да убедим държавната администрация, че е-управлението е приоритетен отрасъл  и няма алтернатива. Възползвайте се от възможността лично да отправите вашите въпроси към представителите на централната и местна администрации.

Вярваме, че всяка стъпка, чрез която се подобрява диалога между администрацията и ИКТ бизнеса, води до създаването на нови възможности за компаниите в условията на продължаваща икономическа криза.

Организацията на срещата-дискусия е възложена на Ай Си Ти Медия.

 

Информация за програмата, участниците, партньорите и регистрационната форма можете да намерите на: http://workshop.idg.bg

Още БАИТ Новини