• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Присъда на СРС срещу МДААР

Решение на Софийски районен съд срещу МДАР

За втори пореден път в рамките на три месеца съдът обявява за незаконна обществена поръчка на Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), свързана с изграждането на т.нар. „електронно правителство”.

Софийски районен съд, II ГК, 64 състав се произнесе по искова молба на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) от 18.08.2006 г. срещу Министъра на държавната администрация и административната реформа по повод на негова заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Доставка и изграждане на пилотна интеграционна структура на интеграционна област”. Искането е тя да бъде обявена за незаконосъобразна и отменена.
С решение от 18 декември 2006 г. СРС отменя заповедта на Министъра на държавната администрация и административната реформа №ФС-39/30.06.2006 г. за откриване на процедурата, като основава това си решение на редица нарушения на Закона за обществените поръчки. Съдът осъжда МДААР да заплати на БАИТ и разноските по делото.

Още БАИТ Новини