• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Проведе се първият тренинг на 15 трудови посредници от бюрата по труда в София в рамките на инициативата eSkills for Jobs

Предстоят обучения и на регионалните бюра по труда с цел популяризиране на многобройните възможности за обучение и кариерна реализация в ИКТ сектора

Продължава отличното сътрудничество между Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Агенцията по заетостта, като в рамките на партньорството по инициативата eSkills for Jobs 2015-2016 вчера се проведе и първото обучение на служители от Агенцията по заетостта и от бюрата по труда в град София.

15 експерти по трудовата заетост се запознаха с целите и задачите на кампанията eSkills for Jobs – какво включва каталогът с актуални курсове в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), какви са типовете обучения, които се предоставят от частните компании в ИТ сектора в България и как тази информация може да е полезна на регистрираните безработни лица. Обучението проведе Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ и национален координатор на проекта eSkills for Jobs 2015-2016.

Значителна част от курсовете и семинарите са безплатни, като някои от тях предвиждат и възможност за работа за най-добре представилите се участници. Някои курсове са предназначени за абсолютно начинаещи в ИКТ сферата и следователно подходящи за преквалификация, други изискват предварителни базови познания с оглед по-тясна бъдеща специализация. За живеещите извън София има курсове, които предлагат дистанционна форма на обучение.

Към момента списъкът включва 33 образователни инициативи на 31 компании и информацията се актуализира непрекъснато, тъй като обученията не са свързани с определен сезон или семестър.

На eSkills платформата също така има и специална секция за свободни позиции в ИКТ сектора, която също се актуализира регулярно.

Агенцията по заетостта се включи като партньор на кампанията eSkills for Jobs 2015-2016 през юли месец, като пое ангажимент бюрата по труда на територията на цялата страна да предоставят информация за актуални ИКТ обучения и курсове.

В процеса на индивидуално консултиране служителите на бюрата по труда запознават  регистрираните безработни лица за възможностите за включване в някое от съществуващите обучения, както и със свободните работни места в сектора.

Целта е безработни млади хора, с квалификация извън ИКТ сферата, да могат да се преквалифицират и да усъвършенстват дигиталните си eSkills умения и да имат по-голям шанс за намиране на работа. По данни на Агенцията по заетостта сред регистрираните безработни попадат значителен дял младежи, завършили висшето си образование, в т.ч. и хуманитарни специалности.

Към момента у нас „eSkills for Jobs 2015-2016“ обединява 40 стейкхолдъри, сред които държавни институции като Президентството, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, Представителството на EK в България, както и водещи ИТ компании, които отделят ресурси за обучение на кадри.

Сред посланиците на е-умения са вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, зам.-министърът на образованието Николай Денков, Анна-Мари Виламовска, секретар по здравеопазване и иновации на Президента на Републиката, евродепутатът Ева Паунова, Елена Маринова, президент на Мусала Софт и Председател на Комисията по образование на БАИТ, изпълнителният директор на София Тех Парк Елица Панайотова, както и създателите на СофтУни и ИТ Таланти Светлин Наков и Доброслав Димитров.

Още БАИТ Новини