• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Проведе се пролетната среща на компаниите-членове на БАИТ

На 14 юни 2016 г. се проведе пролетната среща на компаниите-членове на БАИТ. Представители на 17 компании се включиха в традиционната пролетна среща на ИТ фирмите.

Този път срещата беше тематична – с фокус град Пловдив, като в събитието се включиха и ИТ фирми, които са базирани в Пловдив и не са членове на БАИТ.

Специален гост-лектор на събитието беше кметът на община Пловдив инж. Иван Тотев. Като градоначалник Тотев работи активно за развитието на ИТ и аутсорсинг сектора в Община Пловдив. Благодарение на целенасочената политика на местната власт градът се наложи като вторият най-голям притегателен център в България за инвестиции в ИТ и аутсорсинг на бизнес процеси след столицата.

Иван Тотев направи кратко експозе за града и възможностите за бизнес там, като за пръв път публично обяви и новата инициатива на общината – Пловдив ще инвестира 200 000 лв. в нова бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“, която ще се преподава в Пловдивския университет.

„Участвахме активно в изготвянето на учебните планове съвместно с университета. Ще бъдат приети 50 студента, 30 от които бесарабски българи от района на Одеса. Предстои да се проведе олимпиада, която ще класира най-добрите 20 българи, които ще бъдат приети.“, посочи Тотев.

„Заложили сме репери, които се отнасят за качеството на образованието – при непостигане на съответните резултати студентът губи правото да получава общинската субсидия, която му покрива таксата.“, добави още кметът.

Общината постоянно работи за привличането на чуждестранни фирми в индустриалните зони на Пловдив, като  паралелно се реализират и редица дейности, които повишават качеството на живот в града. Сред предстоящите проекти на Пловдив от тази есен са въвеждане на дуалното образование, общински градини по метода Монтесори, както и въвеждането на ИТ направление в средно училище следващата година. 

Още БАИТ Новини