• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Редовно Общо събрание на БАИТ на 23 юли 2009 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ свиква редовно Общо събрание на 23.07.2009 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в сградата на Международен изложбен център, бул. “Цариградско шосе” 147 – зала Родопи.

УС на БАИТ предлага Общото  събрание да протече при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на УС на БАИТ за изминалия период.

2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на БАИТ.

3. Избор на нови ръководни органи на БАИТ

– Управителен съвет на БАИТ;

    – Контролен съвет.

4. Предложения за промени в членския внос към БАИТ.

5. Разни.

 

 

 

 

Още БАИТ Новини