• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БАИТ НА 30 ЮНИ 2011 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ свиква редовно отчетно-изборно събрание на 30.06.2011 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в сградата на Международен изложбен център, бул. “Цариградско шосе” 147 – зала Родопи.

УС на БАИТ предлага Общото  събрание да протече при следния дневен ред:

1.   Утвърждаване на новоприети членове на БАИТ.

2.   Отчет за дейността на УС на БАИТ за първото полугодие на 2011.

3.   Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2011.

4.   Доклад на Контролния съвет на БАИТ.

5.   Избор на ръководни органи на БАИТ:

     – Управителен съвет на БАИТ;

     – Контролен съвет.

6. Разни.

 

Теодор Захов

Председател на УС на БАИТ

 

Още БАИТ Новини