• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Редовното отчетно-изборно Общо събрание на БАИТ се проведе на 23 юли 2009 г.

На 23 юли 2009 г. в зала Родопи на Интер Експо център се проведе редовното отчетно-изборно Общо събрание на Българската асоциация по информационни технологии

На 23 юли 2009 г. в зала Родопи на Интер Експо център се проведе редовното отчетно-изборно Общо събрание на Българската асоциация по информационни технологии.
След делова и конструктивна дискусия, събранието прие важни промени в Устава, органите и организацията на работа в БАИТ:
– променя се реда на избор на УС, като всеки негов член (без Председателят и Изпълнителният директор на БАИТ), се избира едновременно за член на УС и ръководител на постоянна комисия с определен предмет на дейност;
– работата на комисиите се отчита директно пред Общото събрание;
– изпълнителният директор е нарочно избран член на УС и получава право на подпис и представителство на асоциацията;
– разширява се съставът и функциите на КС;
– отпада комисията по етика (ЕК), като функциите й ще се изпълняват от УС и КС;
– отпада изискването за оторизиран одит.
По предложения на Мандатната комисия бяха избрани
Управителен съвет в състав:
– Теодор Захов, Спектър Нет, Председател на УС
– Стоян Боев, Интерконсулт България, Зам. Председател на УС, ръководител на комисията по международно сътрудничество, европейски проекти и програми;
– Веселин Тодоров, Сиела Софт енд Пъблишинг, ръководител на комисията по законодателна дейност;
– Йордан Кисьов, Риск Електроник, ръководител на комисията по пазарна конкуренция;
– Анна Бакалова, Сага Текнолоджи, ръководител на комисията по медийни политики и изяви;
– Васил Величков, управител на Нетис, ръководител на комисията по стратегически ИКТ политики;
– Веселин Янков, Изпълнителен директор на БАИТ
и Контролен съвет в състав:
– Дамян Иванов, Ди Уеър, Председател на КС
– Атанас Тасев, Брайт Комплекс, член на КС
– Васил Христович, Апис, член на КС
– Йордан Йорданов, Контракс, член на КС
– Недялка Йоловска, Ай Си Ти Медиа, член на КС
– Никола Шумаков, Ел Трейд 93, член на КС
– Николай Илиев, Датекс, член на КС
Материали и документи от Общото събрание на БАИТ са налични на сайта на БАИТ в зоната за членове.

Още БАИТ Новини