• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Резултати от проучване сред членовете на БАИТ за готовността им за прилагане на Наредба Н-18, въздействието върху бизнеса и конкретни предложения към приходната администрация

 

БАИТ проведе анкетно допитване до членовете си, пряко засегнати от Наредба Н-18 във връзка с получено писмо от НАП.

Анкетата имаше за цел да събере обобщена информация за реалните измерения на предлаганите от приходната администрация промени и нови регулации.

Резултатите от проучването, обобщени и анализирани от работната група на БАИТ за Наредба Н-18, бяха изпратени към НАП.

Детайли можете да видите в прикачения файл.

 

Още БАИТ Новини