• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

РЕЗУЛТАТИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА БАИТ ЕКСПО 2008

Тема: положителна оценка на посетителите

Положителна оценка на посетителите на БАИТ ЕКСПО 2008, отчитат резултатите от социологическото проучване на авторитетната агенция МБМД Консултинг. Данните обхващат периода от 5-ти до 7-ми ноември 2008 г. Основна цел е изучаване на нагласите на посетителите на изложението, по отношение на провеждането му. В изследването попада всеки четвърти посетител на БАИТ ЕКСПО.

 

Оценката на посетителите за БАИТ ЕКСПО 2008 е положителна и отразява положените усилия за все по-добрата организация на изложението и повишаване на ефективността от участието в него. Водещ мотив за посещение на изложението е бил професионалният интерес на посетителите да се запознаят с предлаганите продукти и услуги. Професионалните занимания на посетилите изложението служебно са предимно в сферата на софтуера, хардуера и интернет услугите.

 

Близо една четвърт от групата на посещаващите служебно изложението, са с професионално занимание в областта на софтуера. Всеки пети работи във фирма, занимаваща се с хардуер. 14 на сто са заети в интернет услугите, а всеки единадесети посетител – в телекомуникациите или уеб дизайна. Сред тях с най-високи натрупвания е рекламата, както и работещите в областта на образованието, фотографията, дизайна и производството.

 

Сред групата на анкетираните, посещаващи изложението във връзка с дейността на фирмата в която работят, като 71% от тях участват с глас при вземането на решения.

 

Всеки дванадесети посетител на изложението е собственик на фирма, а всеки девети – мениджър.

 

Близо една трета от анкетираните посочват предимства на БАИТ ЕКСПО 2008 спрямо подобни изложения. С най-високи натрупвания са: това, че всички специализирани фирми в областта са събрани на едно място, разположението на изложението – големите изложбени площи, възможността да се видят нови продукти и технологии, участието на разнородни фирми, по-добрата организация на събитието и възможността за обмен на полезна информация.

 

77 на сто от запитаните споделят, че посещението им на изложението БАИТ ЕКСПО 2008 е оправдало или по-скоро оправдало предварителните им очаквания . Над 90% запитани възнамеряват да посетят изданието на изложението и догодина.

 

 

 

 

 

 

 

Още БАИТ Новини