• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Сътрудничество на БАИТ в Е-Skills Week

Инициатива на DG Enterprise and Industry към Европейската комисия, под егидата на DIGITALEUROPE и European Schoolnet

Е-Skills Week – Eвропейската седмица на уменията в областта на информационните и комуникационни технологии  акцентира върху нарастващата потребност от можещи  ИКТ потребители и професионалисти като двигател на конкурентна и иновативна Европа.  Целта на тази значима кампания е да бъдат информирани учащите, младите професионалисти, както и малките и средни предприятия относно широкия обхват от възможности,  които предоставя работата в ИКТ сферата.

Държавни органи, ИКТ компании, образователни  институции и учащи ще бъдат ангажирани в стотици дейности,  образователни инициативи и още много други събития през следващите месеци .

Осведомителната  кампания има своята кулминация в e-Skills Week, нарочна тематична седмица на е-уменията,  от 1 до 5 март 2010 г.

За повече информация вижте сайта на E-Skills Week: http://eskills-week.es.europe.eu/web/guest/about

 

Още БАИТ Новини