• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Семинар за експерти по ЗОП

15 март 2005
 
 
Днес в офиса на БАИТ започна първият семинар за обучение на експерти към Асоциацията по новия Закон за обществените поръчки.
 
След като Пламен Немчев и Александър Караоланов от “Public Procurement and Information Technologies Consulting” направиха преглед на законодателството в областта на обществените поръчки, се проведе обща дискусия.
 

Утре семинарът продължава с разглеждане на критериите за пригодност на кандидатите и критериите за оценка на офертите.

Още БАИТ Новини