• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина от член на БАИТ

“Сиском Инженеринг” АД участва като изложител в предстоящата Конференция на високо равнище и Индустриален ден на тема „Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“

Компанията ще представи решения за TEMPEST защита на 6 февруари

“Сиском Инженеринг” АД ще се включи като изложител в предстоящата Конференция на високо равнище и Индустриален ден на тема „Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“, организирана съвместно от Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на обраната и Министерството на иновациите и растежа. Събитието ще се проведе на проведе на 6-ти февруари, вторник, в зала „Джон Атанасов“, София Тех Парк.

Компанията ще представи решения за TEMPEST защита. TEMPEST е спецификация на Агенцията за национална сигурност на САЩ и сертификат на НАТО, отнасящ се до шпиониране на информационни системи чрез изтичане на излъчвания, включително непреднамерени радио или електрически сигнали, звуци и вибрации. TEMPEST обхваща както методите за шпиониране на други, така и как да предпазите оборудването срещу такова шпиониране.

TEMPEST атаките представляват сериозна заплаха за организациите, които работят с класифицирана или чувствителна информация. Потенциалните последици от успешна TEMPEST атака могат да варират от компрометиране на чувствителна информация до загуба на интелектуална собственост или дори нарушаване на националната сигурност. Ето защо технологиите за TEMPEST защита са важни за безопасната работата на системите за управление и устройствата, свързани с критичната инфраструктура.

От 2018 година “Сиском Инженеринг” АД произвежда и дистрибутира висококачествено IT оборудване, сертифицирано по стандарта на НАТО TEMPEST и неговия европейски еквивалент EU IASG7-03. Осъществили са няколко успешни проекта, за някои от които можете да научите повече на сайта на компанията в секция “Проекти”.