• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина от член на БАИТ

Сиском Инженеринг – надежден партньор на общините

Предвижда се поредица от регионални форуми, на които кметове, председатели на общинските съвети от съответните региони, ключови министри и местният бизнес ще дискутират възможностите за развитие на съответния регион, проблемите и възможните решения/

Сиском Инженеринг АД е един от основните партньори в инициативата на в-к 24 часа “Общините: Перспектива 2027”. Дебатите стартираха през ноември 2024 г. с първото събитие в София, където участие взеха министър-председателят Николай Денков, министърът на финансите Асен Василев, министърът на регионалното развитие Андрей Цеков, новоизбраният кмет Васил Терзиев, както и други представители на централната власт и кметове от цялата страна.

Предвижда се поредица от регионални форуми, на които кметове, председатели на общинските съвети от съответните региони, ключови министри и местният бизнес ще дискутират възможностите за развитие на съответния регион, проблемите и възможните решения. Целта на дебатите е да се очертаят положителните сценарии за развитие на регионите в новия 4-годишен мандат. Очаква се да се проведат събития в градове от Черноморието, Централна България и Южна България.

Всяка една община има своята специфика и нужди, както и скорост на развитие. Важно е различните райони на България да се развиват балансирано. Част от решението е в добрата комуникация между отделните общини и централната власт. Съществена е и ролята на бизнеса за дигитализацията, внедряването на интелигентни решения и реализирането на значими проекти.

Сиском Инженеринг АД, като компания с дългогодишен опит в областта на умен град и интелигентни транспортни системи, телекомуникации, безопасност и сигурност, сградна и индустриална автоматизация и дигитални технологии, ще присъства на всички предстоящи събития в кампанията„Общините: Перспектива 2027“. Дейността ни е насочена към осигуряване на иновативни и надеждни решения за по-ефективна, безопасна и устойчива градска среда. Трансформираме градската среда чрез:

  • Повишена удовлетвореност и информираност на гражданите
  • Ефективно и отговорно публично управление
  • Засилване на обществената безопасност и сигурност
  • Устойчиво развитие на градската инфраструктура и мобилността
  • Намаляване на въглеродния отпечатък
  • Превенция на аварии

Повече подробности за решенията и проектите на компанията може да откриете на сайта и в социалните медии.