• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Среща на БАИТ с Пламен Вачков

21 септември 2005
 
 
Шест дни след назначаването на инж. Пламен Вачков за председател на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения (ДАИТС) той проведе работна среща с над 80 от членовете на най-голямата организация в бранша – Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).
 
“Ще изпълняваме нашата предизборна програма”, заяви Пламен Вачков, който ръководеше екипа, разработил частта за информационното общество в програмата на Коалиция за България. Това включва създаването на нормативна уредба по реализирането на отдавнашния проект на асоциацията “Компютър вкъщи”.
 
За да решим всички въпроси, някои от тях трябва да минат централизирано през БАИТ, каза Вачков и даде ясен знак, че новата агенция ще работи в тясно сътрудничество с БАИТ.
 
Председателят на ДАИТС прие поканата следващата работна среща с асоциацията да се състои в рамките на изложението БАИТ Експо 2005. На нея ще бъдат обсъдени големите инфраструктурни проекти и участието на български фирми в тях, както и развитието на електронното правителство.
 
Сред най-важните цели на ДАИТС са създаването на действащо публично-частно партньорство в областта на ИТ, развиване на инфраструктурата за широколентова връзка в цялата страна и подпомагане на фирмите от бранша в кандидатстването и усвояването на структурните фондове на Европейския съюз. Особено внимание ДАИТС ще обръща на реализирането на програмите на ЕС за информационно общество. Агенцията ще потърси стимули за ИТ фирмите, които работят в светлата страна на бранша.
 
Една от най-интересните идеи е да се създаде екип от наши специалисти, които да станат електронни посланици на България и да защитават нашите интереси пред големите компании и развитите в информационно отношение държави.

Още БАИТ Новини