• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Среща на ръководството на БАИТ с министъра на финансите Симеон Дянков

Днес 31.03.2011 г. се проведе среща на ръководството на БАИТ с министър Дянков. На срещата бяха обсъдени две групи въпроси:

– Становище и предложение на БАИТ по информационното обслужване на Министерство на финансите и предложения за реорганизация на ИО АД;

– Възможностите за съвместна работа и експертна помощ от страна на бранша по изграждане на електронното правителатво, както и експертно участие в комисията за електронно правителство към Съвета за административна реформа, олгавяван от министър Дянков.

Срещата протече в делова и конструктивна атмосфера. По всички обсъждани въпроси е постигнато разбирателство и са договорени съответни форми за сътрудничество и взаимодействие.

По-подробна информация за срещата и резултатите от нея е публикувана в зоната за членове на БАИТ. 

Още БАИТ Новини