• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Срещата на Министър Роман Василев с представители на общата браншова група по е-управление, 17.05.2013 г.

На 17.04.2013, в Интерпред, гр. София, се проведе среща между Роман Василев – Министър за развитието на електронното правителство и представители на компании, членове на БАИТ, БАСКОМ, АСТЕЛ, БУА и ИКТ Клъстер, участващи в Общата браншова група по е-управление.

БАИТ беше домакин на срещата в качеството си на администратор на Общата браншова група по е-управление.

Общо представители на 35 компании участваха в нея, от които 25 – членове на БАИТ и 10 от останалите 4 сродни организации.

Срещата бе открита от Председателя на УС на БАИТ  – Петър Иванов, който приветства Министъра и му благодари, че е приел поканата, както и благодари за интереса от страна на ИКТ компаниите.

Веселин Тодоров, Председател на Общата браншова група по е-управление и член на УС на БАИТ, представи групата на Министъра и изброи някои от приоритетите и целите на ИКТ бранша в България, свързани с ускореното въвеждане на системите на е-управление, избор на системен интергратор, ускореното изпълнение от страна на България на препоръките и ангажиментите по инициативата „Open Data Strategy” на ЕС

Министър Роман Василев представи Анализ на актуалното състояние на е-управлението към април 2013. Посочи, че има общо активни 802 е–услуги, като 653 общински и 194 в държавната администрация.

Той представи и някои от препоръките и заявените нужди за е-услуги от организации, от които е получил писма или участвал в срещи. В това число: БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер,

Българска Стопанска Камара, Българска Търговско Промишлена Палата, Камара на Строителите в България, Национално сдружение на общините в България, Областна Администрация Плевен, Община Пловдив, Община Бургас, Община Благоевград, Община Габрово, Община Добрич, Национално сдружение на малки и средни предприятия, ИКТ браншови организации (БАИТ, BASSCOM, ICT Cluster и др.), Асоциация любители на оръжие, МИЕТ, ГРАО, Българска Фотоволтаична Асоциация, Европейски Център по Законодателство.

Роман Василев посочи, че планът за изпълнение на стратегията за електронно управление ще бъде готов до 2 седмици и след това предоставен на организациите за обсъждане и препоръки.

Участниците в срещата се включиха в дискусията, като споделиха добри практики, които могат да се включат в плана. Също, те посочиха проблеми във връзка с въвеждането на е-услугите и е-управлението. Направиха препоръки и предложения, които могат да влязат в плана.

Петър Иванов, закри събитието, като подчерта, че се надява тази първа среща да е една първа крачка към ползотворната и успешна работа на Министъра с ИКТ бранша.

Още БАИТ Новини