• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становищe на БАИТ по проекта на Международният съюз по далекосъобщения (МСД) за Международните регламенти за далекосъобщенията (ITRs)

БАИТ се присъединява към дебатите за Световната конференция по международни далекосъобщения((WCIT), която ще се състои през декември 2012.

БАИТ се обръща към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което е натоварено със задачата да подготви позицията на Република България за Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT12), 3-14 декември 2012 г. в Дубай, Обединени арабски емирства, да призове ITU и неговите членове да поддържат ясни и прозрачни принципи на управление на интернет и неговите потребители.

 

БАИТ има ясна причина за присъединяване към дебата около WCIT.

Целта е актуализиране на Международните телекомуникационни регулатори (ITRs). Интернет е от огромна полза за гражданите в Европа и в целия свят, като помага за разпространяване на идеи и знания, сближава хората и едновременно с това прави бизнеса по ефективен.

 

Позиция на БАИТ се гради на принципа на свободен, прозрачен и независим интернет.

Позиция на БАИТ е по насока подобряване на ITRs. Преразглеждането на ITR трябва да даде възможност да се формират водещите принципи, които са трансформирали нашата индустрия, от ITR приемането през 1988 г – насърчаване на либерализацията на телекомуникациите чрез въвеждане на конкуренция под надзора на независими регулатори, фокусиране върху лидерството на частния сектор, и подписването на пазарни споразумения за телекомуникационни услуги.

БАИТ вярва, че WCIT преговорите са от изключителна важност за нашата индустрия и извън нея. Успехът на интернет може да се обясни със своята откритост, прозрачност и независимост. За да продължи интернет да служи добре на световната икономика и общество, е важно да се гарантира, че тези ключови съставки, които са довели до нейния успех, ще останат и ще се спазват по време на WCIT. Участниците в WCIT-12 трябва да се съсредоточат върху това как да подобрят ITRs.

 

Още БАИТ Новини