• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище на БАИТ в Брюксел за високотехнологичните среди – 19.09.2007 г.

Становище на БАИТ в Брюксел за високотехнологичните среди

БАИТ ПРЕДСТАВЯ В БРЮКСЕЛ СТАНОВИЩЕТО СИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДИ
 
 
19 септември 2007 г, София. Председателят на Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Боян Бойчев ще вземе участие в семинар на тема „Правото на достъп до електронната среда”, който ще се проведе на 20.09.2007г. в Брюксел. Срещата, организирана от Съюза на либералите и демократите за Европа (ALDE), се организира със съдействието на членовете на Европейския парламент Мариела Баева, Владко Панайотов, Филиз Хюсменова, Метин Казак и Волф Клинц.
 
Освен г-н Боян Бойчев лектори ще бъдат Комисарят за защита на потребителите г-жа Меглена Кунева, г-н Мануел Фидалго от португалското президентство, г-н Винсент Тилман от „Юрочембърс” Срещата ще бъде ръководена от г-жа Мариела Баева, член на Европейския парламент от групата на ALDE.
 
Целта на семинара е да се обсъди развитието на електронната търговия като дейност за малките и средни бизнес оператори, възможностите за справяне с фрагментацията на пазара на електронната среда, като се вземе предвид необходимостта от защита правата на потребителите.
 
На семинара ще бъдат осветлени правните аспекти на електронната търговия в рамките на Европейския съюз, включително съхранение на личните данни, потребителските права и интелектуалната собственост. Въвличането на заинтересованите лица и играчи в бъдещите стъпки по създаване на стандарти за преодоляване на разликите в законодателството на страните членки. Контекстът на това събитие е прегледът на правото на потребителя и законодателството на Общността в областта на развитието на информационното общество. Очакваните резултати и бъдеща работа ще бъдат насочени в създаването на информационни проекти, които да увеличат информираността на малките и средни предприятия за техните задължения, когато предоставят стоки, услуги или други в цифрова/електронна среда. Ще бъдат споделяни и обсъждани най-добрите практики, идеи за законодателни и не-законодателни мерки за увеличаване на доверието на потребителите в тази среда, както и ефективни системи за предупреждаване и противодействие срещу измами или нечестно поведение; което ще бъде принос към Европейския наръчник за правата на потребителите в информационното общество. Специално внимание ще бъде обърнато и на защитата на хората с недъзи, които са особено уязвими към некоректно поведения и измами.
 
 
 
Ул. Мизия 7, София 1124, Тел: 946 15 13, Факс: 946 14 51,
E-mail: bait@bait.bg

 

Още БАИТ Новини