• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище на БАИТ във връзка с намерението за връщане на СУПТО регулацията като доброволен режим

Становището e изпратено до министъра на финансите и до Комисията по икономическа политика и туризъм към НС на РБ

На 31.07.2020, Министерство на финансите съобщи, че се подготвят промени в Закона за ДДС за отмяна на изискванията за СУПТО. Поради огромните проблеми, които СУПТО регулацията създаваше, новината беше посрещната с облекчение от бизнеса и ИТ общността. По време на общественото обсъждане на промените обаче, с коментар без автор и със заглавие „От изразени мнения в медийни публикации“ беше предложено връщане на СУПТО като доброволен режим. Коментарът е “приет” от администрацията и става основание за връщане на СУПТО режима.

 В тази връзка, Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ заявява следното:

 1.      Изразява категоричното си несъгласие за връщането на СУПТО режима, без значение дали е доброволен или задължителен. СУПТО режимът, поради своята същност, е неприложим за голяма част от бизнеса, включително огромен брой коректни и иновативни фирми и това представлява ДИСКРИМИНАЦИЯ спрямо тях.

2.      СУПТО регулацията се основава на стремеж на администрацията да контролира директно начина, по който функционират бизнесите и начина, по който са изградени ИТ системите, вместо само да се задават изискванията за информация. За съжаление, СУПТО режимът е базиран на грешни предпоставки, а не на сериозни оценки на въздействие върху бизнеса и ИТ средата. Степента на намеса е в противоречие и с практиката в останалите европейски страни. Това вреди на конкурентоспособността на българския бизнес и създава необосновано високи бариери пред навлизането и оперирането на чуждестранни бизнеси в България.

3.      СУПТО регулацията е изградена на грешна основа. Взети са предвид само бизнес процеси в търговията на дребно и същите са приложени върху дейността на всички индустрии, без оглед на техните специфики.

4.      По отношение на информационните технологии са използвани за образец остаряващи технологични решения от недостатъчно на брой софтуери. Това прави невъзможно прилагането на тази регулация от широк кръг български бизнеси, които са заложили на по-модерни и ефективни решения. Съответно, въвеждането на данъчни облекчения за фирмите, които са имплементирали СУПТО в своята дейност, ще стимулира остарели практики, които понижават конкурентоспособността им. Намеса, контрол и ограничаване на развитието на ИТ технологиите до степента, в която това се прави чрез СУПТО, може да нанесе дългосрочна вреда върху развитието на ИТ в България.

БАИТ проведе допитване до българския бизнес и ИТ общността относно намерението за връщане на СУПТО като доброволна регулация. Резултатите от допитването са категорични:

– 94% (882 респондента) определят завръщането на СУПТО, под формата на доброволен режим, като неприемливо и настояват за пълното отпадане на всички текстове, свързани със СУПТО.
– 5% (49 респондента) подкрепят връщането на СУПТО като доброволен режим.
-1% (11 респондента) имат особено мнение по въпроса.

 

УС на БАИТ

Още БАИТ Новини