• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище на Бизнес съвета към СЕУ относно законопроекта за електронна идентификация № 502-01-81

Днес Бизнес съветът към Съвета за електронно управление внесе в Народното събрание свое становище относно законопроекта за електронна идентификация № 502-01-81.

„Смятаме за важно още с този законопроект да бъде изменен Закона за българските лични документи и да се даде възможност новите български лични карти да съдържат електронен носител за записване на данни за електронна идентификация.“

Становището посочва още, че „аргументът дали наличието на електронен идентификатор ще повиши таксата за издаване на личните карти не е релевантен, тъй като гражданите имат право, но не и задължение да получат лична карта с електронна идентификация. Важното е народните представители да дадат на българските граждани възможност самостоятелно и по своя воля да направят този избор“.

С пълния текст на становището можете да се запознаете в прикачения файл.

Бизнес съветът към СЕУ е създаден с постановление на МС като консултативен орган по въпросите на електронното управление. В съвета са представени браншовите организации от ИКТ-сектора Българската Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ), Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ), Българската Уеб Асоциация (БУА), Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Фондация „Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ Клъстер), Българска Асоциация за Аутсорсинг (БАА),  със съвкупен дял от БВП на България около 5.5%. Членове на Бизнес съвета са също Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската Търговско-промишлена палата.

 

 

Още БАИТ Новини