• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

СТАНОВИЩЕ НА ИКТ БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/, подкрепено от ИКТ Клъстер и Българска уеб асоциация

Най-големите български браншови организации в сферата на ИКТ БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Българска уеб асоциация изразиха обединената си позиция относно публикувания за обществено обсъждане проект на Стратегия за електронно управление на Република България 2010 – 2015 Г.

Браншовите организации подкрепят заложения в настоящата проектостратегия нов организационен модел за широка представителност и сътрудничество чрез Национален съвет по е-Управление към Министерски съвет. Този нов орган за централизирано управление се основава на диалог и постигане на съгласие между основните заинтересовани страни, които трябва да имат балансирано представителство при гласуване.

При потвърждаване на политическата воля за осъществяване на новия организационен модел, основан на сътрудничество между държавата и ключовите обществени групи, браншовите организации БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Българска уеб асоциация, заявяват своя ангажимент за активно участие в Националния съвет по е-Управление и съпътстващите го комитети.

Още БАИТ Новини