• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище за високотехнологичните среди – 26.09.2007 г.

Становище за високотехнологичните среди в Брюксел

БАИТ ПРЕДСТАВИ В БРЮКСЕЛ СТАНОВИЩЕТО НА БИЗНЕСА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДИ
 
26 септември 2007 г, София. Председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Боян Бойчев изнесе лекция на семинар посветен на „Правото на достъп до електронната среда”, който се проведе в Брюксел на 20.09.2007г. Срещата се организира от Съюза на либералите и демократите за Европа (ALDE). Проявата е продължение на срещата, която БАИТ проведе в началото на юни т.г. в София с български евродепутати и се състоя по инициатива на г-жа Мариела Баева. Във форума взеха участие и други членове на Европейския парламент, сред които Владко Панайотов, Филиз Хюсменова, Метин Казак и Волф Клинц. На него присъства и еврокомисарката Меглена Кунева.
 
Целта на представянето на БАИТ в Брюксел, бе огласяване позицията на асоциацията по отношение на електронната търговия и възможностите и предизвикателствата, които съществуват на българския пазар в тази насока. Според най-голямата браншова организация в сектора на информационните и комуникационни технологии, електронната търговия дава изключително много възможности на българския бизнес, най-вече на малките и средни по големина предприятия, за повишаване на тяхната конкурентноспособност. Тя им дава и нови, много по-широки възможности за достъп до нови пазари, особено след като страната ни бе приета за член на Европейския съюз.
 
На обсъждане бяха поставени основните проблеми за развиване на електронната търговия, която не изисква големи инвестиции и поради това е особено привлекателна за малките и средните предприятия, като им позволява успешно да се конкурират с големите фирми. Това в голяма степен е свързано и с развитието на информационното общество в България, със степента на прилагане на информационните технологии във всички сектори, в това число и в търговията.БАИТ отчита с тревога факта, че на българския пазар съществува пропаст между можещите и неможещите да ползват постиженията на информационните технологии. БАИТ  декларира своята подкрепа за  ефективни държавни инициативи при преодоляването на проблема.
 
Също така БАИТ отчита и състоянието на услугите в електронен вид, които се предлагат от държавната администрация. За да може грамотността в информационните технологии да стане всеобщ факта, това е процес, в който участват множество играчи и всеки от тях трябва да измине своя път, за да изпълни своите задължения. Позицията наБАИТ, а и на представяния от нея бизнес, е, че от особена важност за нормалното развитие и функциониране на пазара е да се осигури прозрачна среда. Типичен пример от сферата на мобилните комуникации е да се преодолеят проблемите, спъващи въвеждането на преносимост на телефонните номера, което ще доведе до засилване на конкуренцията и неминуемо понижаване на цените, което е в интерес на потребителите.
Ул. Мизия 7, София 1124, Тел: 946 15 13, Факс: 946 14 51,

E-mail: bait@bait.bg,  

 

Още БАИТ Новини