• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Стартира Европейската Седмица на е-Уменията 2012

Европейската Седмица на е-Уменията 2012 – осъществена с подкрепата на Европейската комисия – е в своя разгар.

Европейската Седмица на е-Уменията 2012 е инициатива на ГД „Предприятия и промишленост”; тя допълва други дейности, ръководени от комисията като например програмата за нови умения и работни места и програмата в областта на цифровите технологии за Европа, които са насочени към несъответствията между образователната система и пазара на труда и имат за цел да повишат пригодността за заетост сред младите европейци.

Официалното откриване на Седмицата на е-Уменията ще се състои на 19 март 2012 в Брюксел, а закриването – на 30 март 2012 в Копенхаген. По време на Седмицата на е-Уменията ще бъдат организирани стотици събития, които ще продължат до май 2012. Цялата информация относно различните събития, професионални и обучителни възможности във всяка страна-участник, както и възможностите за срещи с представители на заинтересованите страни от сферата на индустрията и образованието, присъединили се към кампанията, са достъпни на http://eskills-week.ec.europa.eu.

Един от акцентите на тазгодишната кампания е състезанието Project Passion, което дава възможност на младите хора (16-26) да създадат свои осведомителни кампании за значимостта и нарастващата нужда от е-Умения и за по-добрите шансове за намиране на работа, които те предоставят. Участниците могат да предават своите разработки до 30 юни 2012.

Европейската Седмица на е-Уменията се ръководи от DIGITALEUROPE, асоциацията за ИТ индустрия и Европейската Училищна Мрежа, съвместно с 30 министерства на образованието, национални координатори в 37 страни и ключови партньори от ИТ индустрията като например Nokia, Microsoft, Intel, Cisco и много други.

Изпълнител на проекта за България е БАИТ.

Генералният директор на DIGITALEUROPE, Джон Хигинс заяви: “Въпреки кризата, ИКТ сектора продължава да нараства с 3 % годишно през последните няколко години. ИКТ и е-Уменията са основният катализатор за растеж, иновативност и конкурентноспособност в Европа. В същото време, различни предприятия докладват затруднения при наемането и задържането на персонал с ИКТ умения. Оказва се, че има недостиг на е-Умения в критичен за Европа момент –  за да запази тя своята конкурентноспособност ние трябва да обърнем сериозно внимание на този проблем.”

Марк Дурандо, изпълнителен директор на ЕУМ, акцентира върху нуждата от силни инициативи, които да насърчават осведомеността: “Искаме да ангажираме младите хора директно. Състезанието Project Passion им дава гласност. То засяга тема, значима за всички млади хора – намирането на работа. Важно е потенциалът на младите хора да бъде оценен и признат на най-високо ниво.”

 

Научете повече за Седмицата на е-Уменията тук: http://eskills-week.ec.europa.eu  

Още БАИТ Новини