• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Стартира изследването за „Иновации.БГ“ 2013

Попълването на въпросника отнема между 10 и 15 минути.

От 2004  г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, сред чиито учредители е и БАИТ,  провежда годишно изследване на иновационния потенциал на българската икономика, технологичните потребности на предприятията и основните бариери пред техния растеж. На негова основа се разработва годишният доклад „Иновации.БГ“ за състоянието на иновациите в България.

Докладът „Иновации.БГ“ осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. „Иновации.БГ“  e предназначен за лидерите в обществения и частния сектор в страната.

За да се включите в изследването за „Иновации.БГ“ 2013, попълнете въпросника на този кратък линк: http://goo.gl/2WNYgQ . Попълването отнема между 10 и 15 минути.

В края на изследването можете да номинирате три фирми за наградата „Иновативно предприятие на годината 2013“, която ще бъде връчена през месец декември, в рамките на Деветия Национален иновационен форум, традиционно организиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Предишни издания на „Иновации.БГ“  може да видите тук

Повече информация за конкурса за иновативно предприятие и Националния иновационен форум вижте тук

Още БАИТ Новини