• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА БАИТ ЕКСПО 2006

СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА БАИТ ЕКСПО 2006 С ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО НА АВСТРИЙСКИ ИКТ ФИРМИ
 
 
            Подготовката на най-голямото специализирано национално изложение за информационни и комуникационни технологии в България БАИТ ЕКСПО, стартира по-рано от други години с идеята за провеждане на още по-мащабна и разпределена във времето PR и рекламна кампания. По този повод на 04.04.2006г. в Интер Експо Център, София се състоя среща, на която членове на БАИТ (в асоциацията членуват 168 фирми) и представители на фирми, които желаят да участват в изложението обсъдиха съвместно конструктивни идеи и решения за още по-добрата му организация.
            През своята десетгодишна история БАИТ ЕКСПО се утвърди като най-значимото събитие в сектора на информационните и комуникационни технологии у нас, мощен стимул за тяхното развитие, за подпомагане бизнеса на всяка от фирмите участници.
            За да се разшири броят на участниците и възможността за тематично разнообразяване на БАИТ ЕКСПО 2006 изложението вече ще разполага с четири зали. Тази година се предвижда и тематично разделение на изложението, като по този начин ще се обособят зони според предмета на дейност на фирмите. За по-успешното им представяне ще бъдат оформени следните тематични направления:
 
·        Хардуер (компютърни системи и компоненти, готови софтуерни продукти, офис-оборудване и др.)
·        Собствени софтуерни разработки, решения, системи за управление на бизнеса, услуги
·        Телекомуникации, мрежи и Интернет
·        Мултимедия и цифров дом
 
            Тематичната изложба „Мултимедия и цифров дом” ще събере на едно място изложители, предлагащи решения за създаване и обработка на цифрови изображения, звук, мултимедийни продукти и други приложения за дома и свободното време. Същевременно ще бъдат създадени още по-добри условия за осъществяване на ефективни бизнес контакти между изложителите и техните клиенти.
            Друг характерен елемент на тазгодишното БАИТ ЕКСПО ще бъде засиленото участие на чуждестранни фирми. На организирания от БАИТ информационен щанд на българската ИКТ индустрия по време на CeBIT 2006 редица фирми са проявили интерес за участие на БАИТ ЕКСПО. Постъпила е и официална заявка от Виенския панаир за организирано участие на австрийски ИКТ компании.
            От чужбина има и други постъпили искания за участие – факт, който говори за постепенното интернационализиране на БАИТ ЕКСПО.
            От тази година съвместно с традиционната награда на БАИТ за значим принос в развитието на информационните и комуникационни технологии в страната, по време на изложението ще бъде присъдена и награда за журналистика. „Наградата на БАИТ” за журналисти има за цел да удостои с признание и поощри журналистите, които спомагат за популяризиране и решаването на задачите, свързани с развитието на информационните и комуникационни технологии в България.

Още БАИТ Новини