• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Стипендия на БАИТ за 2006/2007г.

Стипендия на БАИТ за студенти по информационни технологии

На 5 декември 2006 г. в тържествена обстановка в Националния политехнически музей, София, бяха обявени стипендиантите на фондация „Еврика“ за учебната 2006/2007 година. Те се връчват на най-изявени студенти с отличен успех, успешно участие в международни научни олимпиади, с активно участие в изследователската дейност в съответните университети и висши училища. Подборът на кандидатите се извършва от комисия, включваща изтъкнати преподаватели и представители на бизнеса.
 
Вече четири години Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) изплаща стипендия в размер на 1600 лв. на студент по информационни технологии, избран по реда на останалите стипендианти.
 
Стипендията на БАИТ за учебната 2006/2007 година получи Георги Митев Камбуров от Технически университет – София.
 

Тя бе връчена от председателя на УС на БАИТ г-н Златко Златков

Още БАИТ Новини