• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Стоян Боев беше избран за зам.-председател на Комитет „Сигурност” на КРИБ, чийто колективен член е БАИТ

На 19.09.2012 г. се проведе първата работна среща на новоучредения Комитет „Сигурност” на КРИБ, чийто колективен член е БАИТ.

Стоян Боев, зам.-председател на УС на БАИТ, представител на Интерконсулт България, беше избран за зам.-председател Комитет „Сигурност” на КРИБ.

За председател беше избран Генерал Петко Ангелов, председател на УС на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана.

Още три компании, членуващи нв БАИТ ще участват в работата на комитета. Това са Сентио, Лирекс и Стемо.

Нашите представители в Комитет „Сигурност” на работодателската организация ще дават експертно мнение в областта на ИТ сигурността и консултациите.

Още БАИТ Новини