• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Стоян Боев участва от името на БАИТ в Третото издание на Международната конференция „Индустрия и иновации”

На 29.11.2012 г. в Град Хотел София се проведе Международната конференция „Индустрия и иновации”.

Конференцията бе организирана от b2b Media в партньорство с БАИТ. Премина под мотото: „Share Innovation, Share Knowledge” и акцентира върху големите иновативни проекти в България в различни сфери, както и върху икономическите перспективи и реалности от ново поколение. Събитието очерта рамката за справяне с икономическите предизвикателства и дискутира възможностите да се изгради нова среда за развитие на бизнеса.

Тя беше открита от Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма.
Приветствие поднесоха Красимир Вълчев, главен секретар, Министерство на образованието, младежта и науката и Стефан Гебесхубер, търговски аташе при посолство на Австрия – „Значението на иновациите и развойната дейност за австрийската икономика”.

Стоян Боев беше модератор на панел 3 на тема: „Постижения на компаниите в България и международният опит в сферата на иновациите”.

Участници в панела бяха Тим Буйсере, ръководител на отдел „Търговия и инвестиции” в Посолството на Великобритания – „Иновациите и тяхното развитие във Великобритания”, Десислава Владова, директор Връзки с клиенти TVLowCost България – „TVLowCost – иновативната концепция за ТВ реклама”, Александра Косева, патентен специалист в отдела по интелектуална собственост на SAP Labs България – „SAP защитава своите важни нововъведения”,  Mилена Главчева, старши експерт, отдел „Наука“, MОНM – „От образование, наука и иновации към интелигентен растеж”.

С презентациите на всички участници в конференцията можете да се запознаете тук: http://industry.b2bmedia.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9&lang=bg

 

Още БАИТ Новини