• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Теодор Захов бе сред панелистите на регионалната конференция „Цифровата програма за Европа: реалност или все още предизвикателство”

На 20.09.2012 г. в Хотел Шератон се проведе регионалната конференция „Цифровата програма за Европа: реалност или все още предизвикателство”, организирана от МТИТС, под патронажа на министър-председателя на Република България Бойко Борисов.

Тя беше открита от министър Ивайло Московски и заместник-председателят на ЕК и комисар по цифровите технологии Нели Крус.

Целта на конференцията беше да насърчи обмена на опит и добри практики при прилагането на целите на Цифровата програма за Европа 2012 на регионално ниво. Конференцията бе с акцент върху електронното правителство, бързият интернет в училищата и приложения, свързани с е-образование.

В събитието взеха участие министри и други представители на изпълнителната власт, неправителствени организации и бизнеса от повече от 12 държави в Югоизточна Европа.

Теодор Захов беше сред участниците в панела, посветен на безплатните безжични комуникации в ЕС, с фокус представяне на българския опита.

Председателят на УС на БАИТ защити тезата, че свободният достъп до Интернет е сред основните човешки права според ООН и нашата страна следва да отстоява тази позиция в ЕС заедно с всички демократични страни.

Още БАИТ Новини