• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Участие на БАИТ в National Trade Association Day и European Commission’s Digital Assembly

Г-н Стоян Боев, Председател на Комисията по Международно сътрудничество, европейски проекти и програми и Заместник – председател на УС на БАИТ,  ще вземе участие в National Trade Association Day на 15 Юни 2011г. и в European Commission’s Digital Assembly на 16-17 Юни 2011 г., която ще се проведе в Брюксел. На тези събития ще се дискутират  приоритетите и важните насоки в дейността на националните асоциации и на европейската асоциация.

В проведените предварително  конферентни  разговори с организаторите на събитието и по тяхно желание  г-н Боев е изложил най-важните три приоритета на БАИТ за 2011, а именно:

–          Работа с правителството на Р България, с цел да се дефинират приоритетите за е-правителство и средствата за изпълнението им;

–          Подобряване на пазарната среда – обсъждане на промени в ЗОП;

–          Подпомагане на членовете при кандидатстване по Европейски проекти.

 

Още БАИТ Новини