• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Събитие

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 26.05.2022 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 26.05.2022г. (четвъртък) от 16:00 ч. в гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, бул. Драган Цанков № 36, сградата на СТЦ ИНТЕРПРЕД, Зала „Варна“, при следния дневен ред:
Детайли за събитието

 

 

1.     Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.     Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2021 г.

3.     Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.

4.     Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2021г.

5.     Приемане на бюджет за 2022г.

6.     Разни.

 

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 ч. на същата дата.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на

e-mail: bait@bait.bg 

 

С уважение,

 

          Светозар Илиев,

          Председател на УС на БАИТ

Още Събития