• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Весела Калъчева е новият Директор „Комуникации” на БАИТ

С Решение на УС на БАИТ, от 02.05.2011 г. Весела Калъчева е новият Директор „Комуникации” на организацията.  УС на БАИТ  счита, че по този начин ще може да се фокусира още повече общественото  внимание върху състоянието на бранша и усилията, които полага ръководството за превръщането на ИКТ в приоритетен отрасъл на икономиката.

Весела Калъчава е завършила математическа гимназия. След това завършва Техническия университет със специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи”.  Бакалавър е по Public Relations и Магистър по Управление на масовите комуникации от Нов български университет. Има 16 г. професионален опит в областта на публичните и корпоративни комуникации, специални събития, обучения, връзки с медиите. PR консултант е по проекти на ФАР, UNDP и Институт „Отворено общество”. Сертифициран треньор е за обучения в социални умения за възрастни от Европейския мениджмънт център. Лектор е по „Събитиен мениджмънт” в M3 College и гост-лектор в Магистърската програма по PR на УНСС. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността и е учредител на Бългро-холандския бизнес клуб и Центъра за социални стратегии и инициативи.

 

Още БАИТ Новини