• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Високотехнологичният бизнес проведе срещи с три министерства в опит да предотврати увеличение на осигурителната тежест за бранша

Подготвят се и писма до политическите партии, с очакване на становищата им по темата.

 

Асоциациите, които представляват високотехнологичния бизнес в България – Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ) и Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстeр), както и Българска работодателска организация иновативни технологии (БРАИТ), се обединиха зад категоричната позиция против увеличаване на максималния осигурителен доход.

Представители на организациите проведоха срещи с министри и екипи в Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите и защитиха доходите на служителите си.

В Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите те получиха уверения, че към настоящия момент няма да се предприемат промени в данъчната рамка и равнището на максималния осигурителен праг. Ако някога в бъдеще се пристъпва към подобна мярка, това ще се случи единствено след провеждането на мащабни консултации с браншовите организации, както и сериозен анализ за въздействието и дългосрочните последици върху данъчно-осигурителната система и държавния  бюджет.

На срещата в Министерство на икономиката представителите на иновативния бизнес получиха пълно разбиране и подкрепа за своите аргументи.

И на трите срещи високотехнологичният бранш подчерта  приноса на представляваните от него компании към бюджета, както и добавената стойност за развитието и дигитализацията на българската икономика. Неприемливо е служителите в иновативните компании постоянно да бъдат „наказвани” с по-високи данъци и осигуровки, вместо да бъдат подкрепяни като успешен модел за образование, професионална реализация и личностно развитие. Буди недоумение и фактът, че продължават да се толерират от държавата сенчести бизнеси, които видимо укриват приходи, а биват мълчаливо поощрявани да плащат минимални данъци и осигуровки.

Иновативните индустрии припомниха, че заради служебното елиминиране на БРАИТ от Националния съвет за тристранно сътрудничество, бизнесът е напълно непредставен на масата на преговорите. В тази връзка обединените асоциации настояха за регулярен диалог с трите министерства, за да не се стига до необмислени и вредни за сектора решения. Призоваха също да се отчита фактът, че когато финансови теми се включват в публичното говорене от официални представители на държавата, дори и да няма конкретни последващи стъпки, посланията към чуждестранните инвеститори са силно негативни и еднозначни – за хаос, политически и инвестиционен риск и непредвидимост. Настояха за цялостно преразглеждане на обвързаностите в осигурителната система с цел повишаване на адекватността на осигурителните пакети.

Като продължение на тези разговори БАИТ, съвместно с колегите от изброените организации, подготвят писма до политическите партии, които, според социологическите проучвания, са с най-големи шансове да влязат в следващия парламент, като ще бъдат в очакване на становищата им относно повишаването на максималния осигурителен доход.

На срещите, в конструктивен дух, бяха обсъдени и редица други въпроси от ключово значение за развитие на екосистемата и предприемачеството в България, като ускоряване на процедурите за издаване на синя карта, подпомагане на усилията на сектора в сферата на образованието и създаването на кадри, както и експанзивното дигитализиране на икономиката. 

 

Още БАИТ Новини