• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Всички Бюра по труда в страната предоставят информация за ИKТ курсове в рамките на инициативата eSkills for Jobs 2015-2016

Партньорството между Агенцията по заетостта и проекта, чийто изпълнител за България е БАИТ, цели да намали безработицата сред младите хора, които не са завършили ИКТ специалности и насочи техния интерес към ИКТ индустрията за професионална реализация

Бюрата по труда на територията на цялата страна се включват в кампанията eSkills for Jobs 2015-2016 и ще предоставят информация за актуални обучения и курсове в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), провеждани от водещи компании от сектора. Това става възможно благодарение на доброто партньорство между Агенцията по заетостта и БАИТ в рамките на инициативата на ЕК eSkills for Jobs.

В процеса на индивидуално консултиране служителите на бюрата по труда ще информират регистрираните безработни лица за възможностите за включване в ИКТ обучения, както и за свободните работни места в сектора. Целта е безработни млади хора, с квалификация извън ИКТ сферата, да могат да се преквалифицират и доквалифицират като усъвършенстват електронните си #eSkills умения и да имат по-голям шанс за намиране на работа. В момента сред регистрираните безработни попадат значителен дял младежи, завършили висшето си образование в хуманитарни специалности, за които няма налични работни места.

Преобладаващата част от курсовете и семинарите, които се предоставят, са безплатни, като някои от тях предвиждат и възможност за работа/стаж за най-добре представилите се. Част от обученията са предназначени за абсолютно начинаещи в ИКТ сферата, други изискват минимален набор от познания. Към момента списъкът включва образователни инициативи на 24 компании, като информацията се актуализира непрекъснато. 

На платформата има и специална секция за свободни позиции в ИКТ сектора, която също актуализира.

Кампанията eSkills for Jobs 2015-2016 се организира в отговор на нарастващото търсене на специалисти в областта на ИКТ, които в момента не са достатъчни, въпреки високото ниво на безработица в Европа. Инициативата се провежда едновременно в 21 европейски държави и има за цел да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните електронни умения, необходими за намирането на работа.

Към момента у нас „eSkills for Jobs 2015-2016“ обединява над 30 стейкхолдъри, сред които Президентството, МТСП, МОН, София Тех Парк, Представителството на EK в България, ICT Media, както и компании, които отделят ресурс за безплатни обучения и квалификации на младежи като Мусала Софт, Империя онлайн, SAP Labs България и др. 

Сред посланиците на е-умения са вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, зам. министърът на образованието Николай Денков, Анна-Мари Виламовска, секретар по здравеопазване и иновации на Президента на Републиката, евродепутатът Ева Паунова, Елена Маринова, президент на Мусала Софт и Председател на Комисията по образование на БАИТ и Елица Панайотова, изпълнителен директор на София тех парк.

 

Още БАИТ Новини