• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

За ИТ бранша най-доброто решение е закриването на Информационно обслужване

В писмо до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков браншовите организации от ИКТ сектора изразяват категоричната си позиция, че закриването на ИО е правилното решение на казуса, станал популярен в обществото най-вече с големите заплати на ръководството си. Вредите, които нанася Информационно обслужване на развитието на ИТ бизнеса, са много по-големи. През него са разпределяни и пренасочвани големи средства, като са заобикаляни законите, създадени да защитават интересите на обществото.

 

ИКТ организациите в лицето на Българската асоциация по информационни технологии, Българската асоциация на софтуерните компании, ИКТ Клъстер и Сдружение за електронни комуникации се обединяват срещу следните практики на Информационно обслужване:

–          непазарно поведение

–          прехвърляне на средства в ИО чрез формални обществени поръчки, при които възложителят и изпълнителят са свързани лица

–          възлагане на поръчки от ИО към подизпълнители без правила, тръжни процедури и прозрачност

–          явяване на търгове с нереалистични ценови предложения

–          влизане в необосновани консорциуми без ясна необходимост

 

С тези и други действия Информационно обслужване руши пазарната среда за информационни и комуникационни технологии, при това с пари, събирани от данъци, включително от ИТ фирмите. Браншовите организации нееднократно са сигнализирали за нередни практики на държавната фирма.

 

Досега Министерство на финансите не е предоставило обоснована причина за необходимостта от структурата на Информационно обслужване, докато аргументите за нейното закриване са ясни, законно обосновани и обществено полезни.

 

Още БАИТ Новини