• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Работни групи

Aвторско и патентно право. Интелектуална собственост

Участници:

Поликомп ЕООД, VIVACOM/БТК ЕАД, АЛСО България
Сред темите, по които работи групата, са: авторско право, компенсационни възнаграждения при възпроизвеждане по репрографски начин за лично ползване, патентно право, интелектуална собственост.
Oбразование

Участници:

Ай Ти Си Консулт, ВиЕмУеър България, Дейта плюс, Контракс, Лирекс БГ, Акодис България, Риск Електроник, Телерик Академия
Сред темите, по които работи групата, са: експертиза и изготвяне на становища относно нормативната уредба за професионалното образование, националните програми на Министерството на образованието и науката за ИКТ, въпроси на висшето образование
Privacy and Security

Участници:

CENTIO #CYBERSECURITY, VIVACOM, Акронис България, Апис Европа, Асбис България, Контракс, Лирекс БГ, Речек, Риск Електроник, Сиском Инженеринг, Технологика
Сред темите, по които работи групата, са: регулации относно формирането на екипи за реакция на инциденти (SCIRT), развиване на компетенции в сферата на киберсигурността в средните училища. Политики в областта на информационното общество, електронното управление, повишаване на информационната сигурност
Въвеждане на еврото

Участници:

Виваком, Давид Холдинг, Датекс, Дейта Плюс, Ей Ес Ес (А. С. С.), Йеттел България, Контракс, Л-Клас, Методия, Парафлоу Комюникейшънс, Селматик, Тим Вижън – България, Тонеган, Триера Софт, ФТС България, Ърнст и Янг България
Сред темите, по които работи групата, са: участие в създаването на държавната нормативна уредба относно въвеждане на еврото
Дигитализация

Участници:

Апис Европа, Балкантел, ВиЕмУеър България, Давид Холдинг, Контракс, Л-Клас, Лирекс БГ, НиърСофт, Риск Електроник, Оптим-ал, Соусайбър,  Технологика, ФТС България, Фондация „ЛИБРе“
Сред темите, по които работи групата, са ускоряване на дигитализацията в МСП от другите сектори на икономиката, подготовка на измерители за ИТ зрялост (Digital Maturity Assessment) и разработка на ИТ паспорти на МСП.
Е-гласуване

Участници:

Сиела Норма, Технологика
Сред темите, по които работи групата, са: актуални теми, свързани с е-гласуването
ИКТ в отбраната и НАТО

Участници:

Балкантел, Бианор Холдинг, Давид Холдинг, Контракс, Лирекс БГ, Мусала Софт, Омнител, Риск Електроник, Сиском Инженеринг, ТехноЛогика
Сред темите, по които работи групата, са: разработка на продукти и услуги в сферата на отбранителната индустрия, сертификация и участия в проекти на НАТО