• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Ресори

Държавни институции
Ирина Радоева
(АПИС ЕВРОПА АД)
Петър Стефанов
(Фрекълз ЕООД)
Пазарна среда и конкуренция
Теодора Тодорова
(Би Толкс Аджайл ООД)
Образование – средно и висше
Наталия Футекова
(И Ар Пи България ООД)
Калин Димчев
(Майкрософт България ООД)
Теодора Тодорова
(Би Толкс Аджайл ООД)
Станимир Костов
(ФТС България ООД)
Работодателски организации
Петър Стефанов
(Фрекълз ЕООД)
Станимир Костов
(ФТС България ООД)
Весела Калъчева
(Изпълнителен директор, БАИТ)
Работа с членове
Ирина Радоева
(АПИС ЕВРОПА АД)
Станимир Костов
(ФТС България ООД)
Весела Калъчева
(Изпълнителен директор, БАИТ)
Електронно управление
Ирина Радоева
(АПИС ЕВРОПА АД)
Калин Димчев
(Майкрософт България ООД)
Външни пазари
Пенчо Илиев
(Датекс ООД)
Иван Димитров
(Бианор Холдинг АД)