• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

МИСИЯ

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.

Създадена през 1995 г., към момента в нея пряко членуват 100+ компании, за които работят над 16 600 ИКТ специалисти и генерират годишен оборот от 4% от БВП на страната. Компаниите покриват целия ИКТ спектър – софтуер, хардуер, телекомуникации, системната интеграция, финтех, интернет доставчици, IoT, Game разработчици, киберсигурност и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България.

Асоциацията е организатор на годишните Награди на БАИТ – най-престижните награди в бранша награди за принос в развитие на информационните и комуникационни технологии, известни като Българските ИТ Оскари. С този свой проект БАИТ отдава дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос през годината за развитието на информационните и комуникационни технологии, да популяризира добрите практики, проекти и постижения в сектора и да покаже, че българските ИКТ компании разработват и предлагат продукти и услуги на световно ниво.

Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество у нас, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло.
БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия.
За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление и преди всичко с Министерство на електронното управление, Министерство иновациите и растежа, Министерство на образованието и науката и със съответните комисии в Народното събрание, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ.
Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.
Други важни за ИКТ бранша теми, по които БАИТ работи са електронно управление, дигитализация, Privacy&Security, отбранителна индустрия и НАТО, въвеждане на еврото, авторско право и сродните му права, електронно гласуване, образование и подготовката на кадри и др.;
За постигане на своите цели БАИТ си сътрудничи и с други браншови и работодателски организации в страната, които споделят идеите и целите на асоциацията. БАИТ се стреми да развива активни контакти със сродни организации от региона и ЕС.

eSkills for Future е инициатива на БАИТ, която има за цел да привлича младите хора към кариерно развитие в ИКТ сектора. На платформата eSkills For Future може да бъде намерена актуална информация за ИТ курсове, обучения и събития в България. Каталогът с ИТ курсове на eSkills For Future към момента включва близо 40 обучителни инициативи – безплатни и платени, присъствени и дистанционни, които се провеждат в различни градове в страната. Платформата съдържа също публикации на достъпен език за различните ИТ професии.

БАИТ създаде Национален офис за технологичен трансфер – в областта на ИКТ, за да улесни процеса на трансфер на технологии между иновативни ИКТ компании, разработчици и изследователи с потребителите на иновации и технологии в практиката във всички сфери на икономиката, чрез насърчаване на комуникацията между тях. Към ОТТ ИКТ на БАИТ е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер – портал, чрез който ОТТ-ИКТ предоставя възможност за достъп до база данни, с български и международни организации и партньори, разработчици и ползватели на иновации, както и информация относно предоставяните или търсени от тях услуги, продукти, разработки, финансиране. Регистрацията е безплатна.

Устава на БАИТ можете да отворите и свалите от тук...

Управителен съвет на

БАИТ

Ирина Радоева

Председател на УС

Изпълнителен директор на Апис Европа АД

Наталия Футекова

Заместник - председател на УС

Управител на Ай Ти Си Консулт

Пенчо Илиев

Заместник - председател на УС

Управител на Датекс ООД

Калин Димчев

Член на УС

Изпълнителен директор на Майкрософт България ЕООД

Петър Стефанов

Член на УС

Управител на Фрекълз ЕООД

Теодора Тодорова

Член на УС

Управител на Би Толкс Аджайл ООД

Иван Димитров

Член на УС

Председател на Съвета на директорите на Бианор Холдинг АД

Станимир Костов

Член на УС

Съдружник във ФТС България ООД

Весела Калъчева

Член на УС

Изпълнителен директор на БАИТ

Контролен съвет на

БАИТ

Огнян Траянов

Председатела на КС

Собственик и изпълнителен директор на ТехноЛогика ЕАД

Теодор Захов

Член на КС

Управител на Биотим Софтуер ООД

Милчо Боров

Член на КС

Президент на Кантек ЕООД

Николай Илиев

Член на КС

Управител на Некст Лаб ЕООД

Веселин Тодоров

Член на КС

Управител на  Сиела Норма  AД

Пламен Николов

Член на КС

Управител на ТРИЕРА СОФТ ООД

Георги Василев

Член на КС

Управител на АТЛАСКОМ ООД